Eerste bezoek

Om een afspraak te maken voor een eerste consult is een verwijzing van uw tandarts niet nodig. Het liefst zien we jongere patiënten op de leeftijd rond 11 jaar. Op deze leeftijd kunnen we een goede inschatting maken of een beugel nodig is en welke beugelbehandeling het beste is voor uw kind. De wisseling hoeft niet altijd voltooid te zijn om een beugelbehandeling te kunnen starten. Bij twijfel bent u natuurlijk altijd van harte welkom, zodat we u goed kunnen informeren.

Tijdens het eerste consult zal de specialist de situatie van uw gebit, de kaken en de vorm van het gezicht beoordelen. We vragen u naar uw verwachtingen en uw medische geschiedenis. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met u bespreken. De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft of niet nodig is. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt indien u dat wilt een uitgebreid onderzoek waarna alle mogelijkheden besproken worden. Onder vragen/welke beugel krijg ik, vind je meer informatie over de soorten beugels.

Om een afspraak te maken voor het eerste consult, kunt u bellen met de praktijk (033 760 1333) of klik op “Inschrijven nieuwe patiënt“.  U wordt dan door ons gebeld om een afspraak te maken. De kosten van een eerste consult bedragen € 26,75 (code F121A).

Inschrijven voor een intakegesprek?
Wij hanteren momenteel een wachtlijst voor de eerste afspraakmogelijkheid.
Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld kom je op de wachtlijst. Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nemen wij contact met je op om een eerste consult in te plannen.